Renault Trucks Energize 25

Omdat een echte connectie altijd het verschil maakt

Renault Trucks groeit. De focus ligt op de verduurzaming waarbij de transportsector zelf de lead moet nemen. Commandos heeft met Renault Trucks Nederland de Europese merkstrategie doorvertaald, zodat deze in Nederland succesvol kan worden geïmplementeerd. We gebruiken de branding van Renault Trucks om de waarde van het merk te vergroten. De groei die Renault Trucks Nederland sinds de samenwerking met Commandos doormaakt, komt vooral doordat het bedrijf volledig de focus legt op zijn klanten. Om alle doelen te halen, is het essentieel dat Renault Trucks Nederland een zeer sterke relatie heeft met het dealerkanaal. Daarom ontwikkelde de Nederlandse importeur in samenwerking met Commandos het dealerevenement Energize 25, waarbij Renault Trucks een update gaf over de positieve stand van zaken richting 2025.
"From my own perspective, it is the first time that I experience such quality and attention to the detail"
Jerome Berthelet, managing director Renault Trucks Nederland

Dealerevent in Rotterdam

Een goed evenement staat of valt met een strakke planning en een helder budget. Commandos ontwikkelde het concept en alle communicatie-uitingen voor het event. We zochten naar een passende locatie waarbij we er rekening mee moesten houden dat er zware vrachtwagens naar binnen konden rijden. Renault Trucks zelf ontwikkelde workshops in kleine teams, waarbij de dealerdirecties samen de koers van Renault Trucks Nederland richting de toekomst aanscherpten of de importeur van nieuwe input voorzag waar het gaat om verdere verduurzaming.


Wilt u het verhaal van de klant horen?

Lees hier meer
Next project